Nirimco is dienstverlener op het gebied van verzekeringen, risico management en juridische vraagstukken, met een specialisatie in aansprakelijkheid. Wij helpen u bij het inzichtelijk en beheersbaar maken van uw risico’s. Onze geïntegreerde aanpak van verschillende disciplines leidt tot maatwerkoplossingen die aansluiten bij uw wensen.

Onze dienstverlening richt zich op nationaal en internationaal opererende  beroepsbeoefenaren en organisaties binnen allerlei sectoren. Wij houden van uitdagingen en gaan daarom complexe sectoren zoals life science, offshore, energie, aviation en dergelijke niet uit de weg. Onze diensten bieden wij ook aan assurantietussenpersonen aan bij het adviseren en begeleiden van hun relaties.